proffer trenażery pożarowe, aparaty powietrzne, butle kompozytowe
 
Produkty Oferty
Ważne informacje
Aparat powietrzny ProffAir
Butle kompozytowe
Serwis techniczny SCBA
Galeria zdjęć
Napisz do nas
Wyszukiwanie
Linki
 
Serwis techniczny aparatów powietrznych
faq_pytania small.jpg
  1. Przeglądy aparatów powietrznych (SCBA)
Aparaty powietrzne butlowe są sprzętem (izolującym) ochrony dróg oddechowych. Umożliwiają oddychanie przy niedostatecznej ilości tlenu oraz w razie obecności w otaczającej atmosferze substancji szkodliwych występujących w dowolnym stężeniu, jeżeli nie wpływają one niszcząco na zespoły aparatu i nie powodują zmiany w jego działaniu. Dlatego też podlegają określonym wymaganiom w zakresie serwisowych przeglądów stanu technicznego.
 
  • Przeglądy stanu technicznego aparatu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, poprzez wykrycie uszkodzeń, wymianę zużytych części, czyszczenie i konserwację aparatu oraz okresową wymianę części w podzespołach wymagających okresowej kontroli i podlegających legalizacji (maska, automat oddechowy, reduktor, butla z zaworem). Podczas przeglądu podzespoły aparatu przechodzą testy w trakcie badań statycznych i dynamicznych na testerach kontrolno-pomiarowych (zgodnie z Instrukcją Użytkowania).

  • Prowadzi się następujące przeglądy aparatów powietrznych:
A. Konserwacje i przeglądy w tym:
1) serwisowy przegląd aparatu przed wydaniem do użycia,
2) serwisowy przegląd/konserwację aparatu po użyciu,
3) półroczny przegląd/konserwację aparatu,
B. Legalizację aparatu w tym:
4) legalizację zespołu redukcyjno-dawkującego: reduktor I-go stopnia oraz automat oddechowy
5) legalizację butli sprężonego powietrza oddechowego (UDT)
 
  • Uwaga:
1) po każdym użyciu należy wykonać przegląd aparatu zgodnie z zaleceniami producenta,
2) półroczny przegląd aparatu, przeprowadza się wówczas, jeżeli w międzyczasie aparat nie był w użyciu.
3) szczegółowy zakres przeglądów i ich czasookresów określony jest w Instrukcji Użytkowania każdego aparatu.

  • Minimalny zapas powietrza w butli aparatu wynosi:
1) dla butli o ciśnieniu napełniania 20 MPa - 18 MPa,
2) dla butli o ciśnieniu napełniania 30 MPa - 27 MPa.
 
  • Powietrze oddechowe w butlach ze sprężonym powietrzem musi odpowiadać normie PN-EN 12021:2002 (EN 12021:1998).
    Okres legalizacji butli powietrznej wynosi 5 lat.

Filtr     Kolejność 
Tytuł pozycji
Instrukcja użytkowania [ APS/3 ]
Instrukcja użytkowania [ ProffAir ]
Testery kontrolne sprzętu ODO
Aparaty powietrzne ProffAir [ APS/4 ]
Podzespoły aparatów ProffAir APS/4
Instrukcja użycia aparatu ProffAir
Aparaty powietrzne [ APS/3 ]
Podzespoły aparatów [ APS/3 ]
Konfiguracja aparatów APS/3 : APS/4
 
«« start « poprz. 1 nast. » koniec »»
Pozycje :: 1 - 9 z 9
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Copyright (C) 2021 Symulatory pożarów trenażery aparaty powietrzne Proffer
digitalbugs